Шановні колеги!

«28» грудня 2021 року відбулося засідання Президії Ради громадської організації “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІСЬК ЗВ’ЯЗКУ”, на якому було розглянуто наступні питання:

1. Підведення підсумків діяльності громадської організації “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬК ЗВ’ЯЗКУ” за 2021 рік.

2. Затвердження плану роботи громадської організації “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬК ЗВ’ЯЗКУ” на 2022 рік.

3. Ухвалення змісту звернення громадської організації “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬК ЗВ’ЯЗКУ” до Голови Верховної Ради України.

4. Приймання в члени громадської організації “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬК ЗВ’ЯЗКУ”.

Крім того було обговорено багато питань соціального характеру, в тому числі пенсійного забезпечення.

Прем’єр-міністру України Шмигалю Д.А.

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Інформую Вас, що 30 липня – 10 серпня 2020 року відбулася електронна конференція з питань грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького та рядового складу і пенсійного забезпечення осіб,звільнених зі служби.

У конференції взяли участь представники окремих центральних органів виконавчої влади та 17-ти всеукраїнських громадських організацій національно-патріотичного спрямування, які відстоюють соціальні права зазначених категорій громадян України.

За результатами обговорення ситуації, що склалася у зазначеній царині суспільних відносин, представники інститутів громадянського суспільства констатували, що в результаті незграбних, непродуманих і безвідповідальних управлінських рішень порушені питання переросли в ранг проблем, які наразі створюють загрозу національній безпеці України. Звертаємо увагу, що військові пенсіонери вимагають прийняття урядових рішень, спрямованих на розв’язання проблем, а не пояснень їхніх причин. При цьому, перш за все, йдеться не про збільшення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських тощо та розмірів пенсій осіб, звільнених зі служби, а про наведення правопорядку у цих сферах.

Ветеранська спільнота готова до конструктивної співпраці з метою пошуку виходу із цієї вкрай складної соціальної ситуації.

Направляємо Резолюцію електронної конференції з питань грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького та рядового складу і пенсійного забезпечення осіб,звільнених зі служби та просимо надати відповідні доручення.

З повагою, за дорученням учасників конференції – представників інститутів громадянського суспільства Голова Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України полковник Олександр Сасько

Резолюція електронної конференції з питань грошового забезпечення складу і пенсійного забезпечення осіб,звільнених зі служби 30 липня 2020 року

Розглянувши загальний стан грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, а також пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, учасники електронної конференції констатують наступне.

1. Система грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб залишається недосконалою і розбалансованою військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького та рядового Принцип поступального зростання грошового забезпечення залежно від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, закладений постановою кабінету Міністрів України від 30 серпня 2018 року №704, в подальшому нівельований і в цілому фактично втратив своє значення;

1.1 Урядом створені значні диспропорції у встановлених розмірах посадових окладів, окладів за військові звання, у структурі додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських і співробітників Служби судової охорони;

1.2 не подолано ручнерегулювання розмірів грошового забезпечення шляхом збільшення додаткових його видів, зокрема – й в догоду окремим миттєвим інтересам.

Зважаючи на те, що:

- грошове забезпечення залишається одним із основних факторів, які формують ціннісно-мотиваційні орієнтації на військову службу, службу в правоохоронних органах тощо;

- розміри грошового забезпечення мають відображати рівень фізичного і морального навантаження, враховувати ризики, які несе службова діяльність, і створювати належні життєві умови для військовослужбовців, поліцейських і членів їхніх сімей;

основні складові грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим(спеціальним) званням, надбавка за вислугу років) мають складати не менше 70-80% грошового забезпечення і дане визначення має бути зафіксоване законодавством;

- додаткові види грошового забезпечення призначені для формування мотивів та стимулювання службової діяльності і в його структурі мають складати меншу і, на наш погляд, фіксовану частку;

- регулювання розмірів грошового забезпечення належить до основних завдань Кабінету Міністрів України та виключних його повноважень, а учасники конференції поінформовані про те, що Міноборони та Національна поліція України тривалий час розробляють проекти постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов, якими регулюються питання грошового забезпечення учасники конференції пропонують Кабінету Міністрів України доручити відповідним центральним органам виконавчої влади у стислі терміни розробити, погодити та внести проект постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2018 року №704, з метою, зокрема, її поширення на поліцейських. Учасники конференції вважають, що нова редакція постанови має усунути наявні протиріччя у грошовому забезпеченні та його структурі, запровадити єдині підходи до грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу з урахуванням специфіки служби та поновити принцип залежності грошового забезпечення від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року.

2. Внутрішні протиріччя системи пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, протягом десятиріч зберігають ознакизагрози для національної безпеки України.

Заходи, вжиті органами державної влади останнім часом, звели внутрішні його проблеми у тугий вузол протиріч, які потребують негайного розв’язання.

2.1 До особливого загострення призвели приховані дії та прийнятірішення Кабінету Міністрів України у 2018 - 2019 роках, які спільнотою військових пенсіонерів, пенсіонерів з числа працівників органів внутрішніх справ тощо були сприйняті, як незаконні та такі, що порушують їхні права. В подальшому українські суди різних інстанцій, зокрема й Верховний Суд України, підтвердили ці висновки, визнали протиправними і нечинними та скасували фактично всі норми, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, і постанов, виданих у її розвиток; наразі сформовано чотири рівні диспропорцій у пенсійному забезпеченні осіб, звільнених зі служби;

2.2 судами різних інстанцій прийнято десятки тисяч рішень, зокрема – й зразкових, щодо поновлення пенсійних прав осіб, звільнених зі служби;

2.3 проте в повному обсязі судові рішення до цього часу не виконані, Кабінет Міністрів України свої рішення у відповідність чинному законодавству не привів; зокрема, змінами, внесеними постановою №103 до інших постанов Кабінету Міністрів України, органи виконавчої влади керуються до цього часу, що негативно впливає на стан існуючого рівня в державі правової культури та правової свідомості, створює реальні загрози правовій безпеці держави;

2.4 зберігаються і внутрішні протиріччя у Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, зокрема - у розмірах пенсій у разі втрати годувальника, та в структурі грошового забезпечення при призначенні і перерахунку раніше призначених пенсій в цілому та військовослужбовців, які брали участь у ліквідації ядерних аварій та випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї; законопроекти щодо подолання таких протиріч понад три роки перебувають на розгляді у Верховній Раді України ;

2.5 фінансові розрахунки, кількісно-якісні показники системи пенсійного забезпечення неповні та необ’єктивні, суспільство наповнене неперевіреними та оманливими чутками, непрофесійними і безвідповідальними коментарями, бездумними і навіть провокативними пропозиціями;

2.6 відсутність державних управлінських рішень щодо розв’язання проблем у пенсійному забезпеченні призводить до подальшого їхнього загострення і політизації, спонукає військових пенсіонерів, працівників органів внутрішніх справ тощо до акцій громадського спротиву, дестабілізує і без того складну суспільно-політичну ситуацію, переростає в загрозу національній безпеці країні.

З огляду на зазначене учасники конференції:

рекомендують Верховній Раді України в стислі терміни розглянути та прийняти проекти законів України від 13 вересня 2019 року №2141 та від 29 жовтня 2019 року №2343 та провести парламентські слухання з цих питань;

пропонують Кабінету Міністрів України доручити відповідним органам виконавчої влади за участю громадськості напрацювати та внести проект постанови щодо скасування в повному обсязі постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, та створення правових і фінансових умов для перерахунку з 1 січня 2021 року і в подальшому раніше призначених пенсій залежно від змін грошового забезпечення військовослужбовців на основі постанов Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року №45 та від 30 серпня 2017 року №704;

закликають до публічного обговорення порушених питань, для чого створити та забезпечити діяльність відповідної постійно діючої робочої групи при Кабінеті Міністрів України.

Пропозиції до Міжвідомчої робочої групи

1. Основна проблема пенсійного забезпечення осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України № 2262 виникла після запровадження змін до частини четвертої статті 63 Закону (Закон № 1774-VIII від 06.12.2016р.) Зазначені зміни були латентно внесені в Закон після невдалої спроби екс-Уряду напрацювання нового законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців та прирівнюваних осіб, який ветеранська спільнота не сприйняла, оскільки при нарахуванні пенсії пропонувалося відійти від сталої і зрозумілої практики, яка впроваджена у більшості розвинутих країн світу, і яка передбачала відхід від прив’язки розміру пенсії до відсоткового грошового забезпечення військовослужбовців чи правоохоронців.

2. Внесені зміни в Закон, за задумом Уряду, надавали йому можливості здійснювати пенсійне забезпечення фактично в ручному режимі, і як показала практика нормотворення Уряду, була впроваджена через прийняття Постанови Уряду № 103, положення якої рішеннями судів були визнані не правовими (див. нижче), так само як і внесені нею зміни в постанову Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 “Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

3. На сьогоднішній день єдиним, на моє переконання, шляхом виправлення нинішньої ситуації, що склалася у сфері пенсійного забезпечення ветеранів, є повернення редакції частини четвертої статті 63 Закону, яка існувала до запровадження згаданих змін, так само як і редакцій положень Постанови № 45, які потрібно приводити до попередніх редакцій в першу чергу. І зазначене потрібно здійснювати як-найшвидше, оскільки очікувані зміни в законодавстві у сфері грошового забезпечення військовослужбовців, пов’язані з вимогами виконання відповідних положень при вступі України в НАТО, передбачають відповідні концептуальні зміни і у пенсійному забезпеченні.

4. З огляду на зазначене, пропонується рекомендувати Міжвідомчій робочій групі підтримати і пропонувати парламенту прийняти законопроект № 2141 в частині повернення попередньої редакції ч.4 ст.63 Закону.

5. Щодо інших положень законопроекту, то до них були висловлені слушні зауваження Науково-експертного управління Апарату ВРУ, які, на моє переконання, потрібно врахувати. Таким чино немає необхідності наполягати на прийнятті інших положень законопроекту, що полегшить виконання наших конкретних вимог.

6. З урахуванням зазначеного, прийняття законопроекту № 2141 як закону не потребує додаткових бюджетних витрат, оскільки повернення попередньої редакції ст.63 носить техніко-юридичний характер. Мета – усунути подвійне тлумачення, хоча за рішеннями судів, навіть нинішня редакція ст.63 передбачає врахування усіх додаткових видів грошового забезпечення при перерахуванні нарахованих пенсій. Однак Закон вимагає правової чистоти і точності, оскільки Уряд може всупереч рішенням судів тлумачити ч.4 ст.63 Закону на свій лад.

Рішення судів:

А) Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 04 лютого 2019 року у справі №240/5401/18, адміністративне провадження №Пз/9901/58/18 – щодо відсоткової ставки (з якою виходив на пенсію, таку і має)

Визнати протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військ служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Б) Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 13 березня 2019 року у справі №240/6263/18 адміністративне провадження № Пз/9901/1/19 – аналогічно щодо 103 Поставнови.

В) Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 12 листопада 2019 року у справі № 826/3858/18, адміністративне провадження № К/9901/10882/19 – зміна умов чи норм пенсійного забезпечення (зокрема, визначення видів грошового забезпечення для перерахунку пенсій) підзаконними нормативно-правовими актами є порушенням закону; відсутність у відповідача (Уряду) права здійснювати розстрочку виплати перерахованої пенсії.

Шановні військовослужбовці, захисники України!

Щиро вітаю вас з професійним святом ─ Днем Збройних Сил України! Найцінніше в нашому житті – мир, спокій і стабільність, тому немає вищої честі, ніж бути захисником рідної країни. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України. Це свято об'єднує всіх військовослужбовців країни, та тих, хто готовий в будь-який момент захищати український народ та боронити кордони нашої держави.

За плечами військових Збройних Сил України славні традиції предків, великі звитяги козацтва та наших батьків і дідів, які здобували перемогу над загарбниками. Захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі в усі часи був покликанням та обов'язком справжніх патріотів. Українська армія стала національною гордістю, гарантом стабільності та безпеки України. У цей день також згадаймо військовослужбовців, які віддали життя заради світлого майбутнього нашої держави! Це кращі сини й доньки України, подвиг яких вічно залишиться у пам’яті нашого народу! Вони – наші герої і водночас наш біль.

Дякую за доблесну службу всім військовослужбовцям, учасникам АТО, ветеранам, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів. Щиро бажаю нашим захисникам віри у перемогу, міцного здоров’я, військової вдачі, а їхнім сім’ям – героїв, які завжди повертаються додому.

Шановний пане Голово Верховної Ради України! Шановні народні депутати!

           Ми, члени громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬК ЗВ'ЯЗКУ ", в умовах домінування в Україні олігархату та корупції в переважній своїй більшості доведені публічною владою до зубожіння та відчаю.

Байдужість і цинічність, неувага і нещирість проявляється з боку переважної більшості народних депутатів та державних службовців центральних органів виконавчої влади до людей поважного віку, яких влада не чує і не хоче чути.

У зв'язку з цим ми змушені розпочати третю хвилю Всеукраїнських безстрокових публічних протестних мирних акцій (далі - Всеукраїнських акцій). Так 30 червня та 14 липня 2021 року були проведені перший та другий етапи Всеукраїнських акцій в м. Києві та в обласних центрах.

Оскільки на колективні звернення учасників Всеукраїнських акцій, інших публічних заходів та багаточисельних звернень громадських об'єднань ветеранів відповідні рішення Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади відсутні, громадське об’єднання прийняло рішення розпочати третій етап Всеукраїнських акцій.

Н А Ш І В И М О Г И:

1. Усунути допущенні та не допускати в подальшому порушень положень Конституції України в частині прав і основоположних свобод людини.

2. Невідкладно розглянути у другому читанні та прийняти у цілому законопроект від 13 вересня 2019 року №2141 "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

3. Не допустити порушень ст.ст. 21 та 22 Конституції України при розробці нового законопроекту, який планується прийняти замість Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і в першу чергу ст.ст.2, 20 цього Закону, а також не допустити скасування Закону України від 09.04.1992 року №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" та розроблення нових законопроектів без проведення консультацій з ветеранською громадськістю.

4. Розглянути та прийняти як Закон законопроект "Про внесення змін до деяких законів щодо Національного військового меморіального кладовища" № 4225 від 16.10.2020 р.. Але у зв’язку з тим, що у законопроекті до переліку для державного поховання не включені ветерани військової служби, вимагаємо включити їх до цього переліку.

5. На підставі вимог ст.ст. 8,85,86,92 Конституції України добитися від Уряду скасування підзаконних актів Кабінету Міністрів України, прийняті у порушення ст.22 Конституції України та чинних законів України, які позбавили фінансової підтримки статутну діяльність громадських об’єднань ветеранів. У відповідності до положень статей 1,3,17,21,46,58,64 Конституції України та статей 1,20 Закону України від 22.10.1993 року №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" забезпечити наступне:

– внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України №156 від 14.02.2018 року "Деякі питання надання фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів";

– скасування постанови Кабінету Міністрів України №426 від 23.05.2018 року "Про внесення змін до постанови КМУ від 12 жовтня 2011 року №1049 як таку, що прийнята в порушення статей 1,20 Закону України від 22.10.1993 року №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та фактично позбавила громадські об'єднання фінансової підтримки;

6. З метою надання Міністерству у справах ветеранів України повноважень проводити державну політику в інтересах усіх ветеранів сектору безпеки та оборони України, включаючи ветеранів військової служби, та дійсно спроможного виконувати державні функції у повному обсязі на зразок Міністерства у справах ветеранів військової служби США, сприяти включенню в п. 1 Положення про Міністерство у справах ветеранів України ветеранів військової служби. Цим будуть усунуті причини розколу ветеранського руху, що є загрозою національній безпеці України.

7. Домогтися від Уряду скасування постанови Кабінету Міністрів України №103 від 21 лютого 2018 року "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб".

8. Сприяти внесенню змін до наказу Міністра фінансів України №163 від 19.03.2021 року щодо звільнення громадських об'єднань ветеранів від подачі відомостей з метою встановлення кінцевого беніфіціарного власника, оскільки вони є неприбутковими організаціями.

Ветерани сектору безпеки і оборони підтримують громадянське суспільство у частині висунутих ним до влади суспільно значимих вимог, поновлення порушених державною владою конституційних прав і основоположних свобод, а саме:

1. Прийняти рішення щодо термінового підвищення пенсій всім пенсіонерам, які з вини публічної влади опинилися за межею виживання.

2. Повторної реєстрації, розгляду та прийняття як невідкладного законопроекту від 17.04.2020 року №3359 "Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги".

3. Ліквідації посередника "НАФТОГАЗ" та розділення його на три окремі юридичні особи: "Трансгаз", "Укргазвидобування" та "Сховище газу" і дозволити їм продавати газ на енергоринку.

4. Націоналізації «ОБЛГАЗІВ» та «ОБЛЕНЕРГО».

5. Передачу газотранспортних мереж низького тиску у власність територіальних громад.

6. Скасування діючих тарифів на природний газ, послуги розподілу природного газу та повернути пільгу на 100 кВт електроенергії.

7. Проведення аудиту усіх обленерго, облгазів та оприлюднити їх результати і передати матеріали до ДБР для розслідування їхньої діяльності.

У випадку невиконання вимог громадян України, ми вимагаємо відправити у відставку нинішній склад Кабінету Міністрів України та наполягаємо на формуванні Уряду національного порятунку України за принципом професійності та компетентності його членів.

В період з 18 по 22 жовтня 2021 року відбувся З’їзд уповноважених представників громадської організації “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬК ЗВ’ЯЗКУ ” (у подальшому Об’єднання ) на якому оцінена робота керівних органів Об’єднання.

Звіт Голови Об’єднання оцінювався за допомогою заповнення делегатами З’їзду Бюлетеня оцінки роботи.

Вибори Голови Об’єднання, Керівника Секретаріату Об’єднання, членів Ради Об’єднання та членів Ревізійної коміссії Об’єднання здійснювався за допомогою заповнення делегатами З’їзду Бюлетеня для голосування на З’їзді уповноважених представників.

Делегати З’їзду з м. Києва голосували особисто за адресою м. Київ, вул.. Московська 45/1, іногородні делегати голосували в місцях знаходження відокремлених підрозділів. Копії з відокремлених підрозділів надсилалися почтою на електрону адресу: rada.vet.vz@ukr.net .

За результатами голосування робота Голови та керівних органів Об’єднання за звітний період оцінена задовільно. Головою Об’єднання обрано Семерича Юрія Петровича;

Керівником Секретаріату Об’єднання обрано Іванова В’ячеслава Олександровича;

До нового складу Ради Об’єднання увійшло 48 членів (протокол З’їзду уповноважених представників №1 від 22.10.2021)

Першим заступником Голови Ради Об’єднання обрано Гальчанського Юрія Миколайовича;

Заступником Голови Ради Об’єднання обрано Величка Сергія Олександровича;

До нового складу Президії Ради Об’єднання увійшло 15 членів та 3 Почесних члена Об’єднання (протокол засідання Ради Об’єднання №1 від 22.10.2021)

Узагальнені пропозиції щодо розв’язання наявних проблем у системі грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та пенсійного забезпечення осіб, звільнених зі служби.

Основне питання, на якому необхідно зосередити діяльність ще не створеної Міжвідомчої робочої групи – це наведення порядку в грошовому забезпеченні військовослужбовців, поліцейських та інших осіб і пенсійному забезпеченні звільнених з військової служби.

Кабінету Міністрів України підтримати у Верховні Раді України проекти законів України від 13 вересня 2019 року №2141 та від 29 жовтня 2019 року №2343, ініціювати необхідні зміни до них для розгляду у другому читанні та в цілому. Остаточно скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103.

Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704, повернувши її до первинної редакції та поширивши на всі структури сектору безпеки та оборони.

Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2008 року №45, (передбачивши повернення попереднього порядку сповіщення про зміну розмірів грошового забезпечення, приведення структури грошового забезпечення для перерахунку пенсій у відповідність структурі грошового забезпечення для обчислення пенсій та відмовившись від врахування окремих додаткових видів грошового забезпечення для перерахунку пенсій у середніх розмірах, що фактично виплачені…)

Прийняти рішення щодо відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями Кабінету Міністрів України у 2016-2020 роках.

Шановні генерали і офіцери, прапорщики і старшини, сержанти і солдати, курсанти і працівники військ зв’язку Збройних Сил України! Дорогі ветерани військ зв’язку!


Від імені Ради ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та ветеранів військ зв’язку» та себе особисто щиро вітаю з професійним святом – Днем військ зв’язку Збройних Сил України!
День військ зв’язку встановлено згідно з Указом Президента від 1 лютого 2000 року. Саме в цей день, 8 серпня 1920, в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах.
Наразі спеціальність військового зв’язківця одна з найбільш затребуваних в зоні військових дій на сході України. За 21 рік війська зв'язку пройшли славний бойовий шлях. Протягом цього часу особовий склад військ незмінно демонстрував свій високий професіоналізм, самовідданість і вірність Батьківщині.Особливо роль зв’язківців зросла під час військових дій, що відбуваються на Донбасі.
Нинішнє покоління військових зв'язківців успішно продовжує традиції своїх попередників, удосконалює професійну і бойовий вишкіл, освоює новітні інформаційні технології та системи, вирішує складні і відповідальні завдання щодо зміцнення обороноздатності.Усім цим ви щодня підтверджуєте авторитет військ зв’язку і кібербезпеки як високотехнологічної основи Збройних Сил України.
У лютому 2020 року, відповідно до реформування військових структур ЗСУ, Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ було переформовано у Командування Військ зв'язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил України. що значно підвищило рівень управління та розвитку Військ зв’язку ЗС України та забезпечило подальший розвиток системи зв’язку за стандартами НАТО.
Військовий зв'язок сьогодні - це невід'ємна складова системи управління Збройними Силами України, її високотехнологічна основа. Саме це вимагає від особового складу військ зв'язку високої професійної підготовки на основі світових досягнень науки і техніки, впевнених знань останніх підходів до запровадження інноваційних технологій у сфері зв'язку в різних умовах застосування військ.
Впровадження передових технологій і методів військової комунікації в Збройних Силах є пріоритетом. Це головне завдання, яке стоїть перед військами зв’язку і від реалізації якого залежить підвищення обороноздатності держави Яскравим свідченням цього є успішне виконання завдань із забезпечення зв'язку під час проведення антитерористичної операції на сході України. У надзвичайно складних умовах особовий склад підрозділів зв'язку героїчно виконує свій військовий обов'язок, своєю працею підтверджуючи девіз зв'язківців "Без якісної і надійної зв'язку - немає перемоги".
Вклоняємося перед пам'яттю українських воїнів, які віддали своє життя, борючись проти сильного та підступного ворога нашої країни!
З нагоди свята висловлюю глибоку шану і вдячність ветеранам військ зв’язку, які передають молодим захисникам України свій безцінний бойовий та професійний досвід, працівникам Збройних Сил України та членам сімей військовослужбовців, усім тим, хто своєю працею підвищує авторитет і примножує традиції військ зв’язку.
Бажаю всім міцного здоров'я, злагоди, родинного благополуччя, оптимізму, успіхів і нових здобутків в ім’я миру і процвітання українського народу, професійних успіхів та перемог, нових досягнень у подальшому розвитку Військ зв'язку та зміцненні обороноздатності держави!