CемеричЗВЕРНЕННЯ

ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, пенсіонерів, всіх людей поважного віку – учасників 10-го етапу Всеукраїнських безстрокових, публічних, протестних, мирних акцій з захисту прав та свобод громадян України старшого віку до Верховної Ради України, народних депутатів України, Президента України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади та місцевого самоврядування, громадянського суспільства України.

           З метою зупинення процесів що ведуть до небезпечного пониження якості життя громадян України і як наслідок вимирання нації, що вже створило безпосередні загрози безпеці та обороні України, негайно зупинити ганебну практику розробки та прийняття нових та внесення змін до чинних законів України та підзаконних актів що порушують Конституцію України, закони України та чинні підзаконні акти щодо звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

 1. Верховній Раді України:
  • Не підтримувати новий проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» розроблений в порушення Конституції та чинних законів України Кабінетом Міністрів України.
  • Розглянути та підтримати проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» підтриманий ветеранською спільнотою України (Проект Закону надісланий вих.. №108 від 04.04.2018 року та вих.. №137 від 19.04.2018 року).
  • Ініціювати скасування підпункту 2 пункту 9прикінцевих та перехідних положень Закону України від 03.10.2017 року №2148 щодо підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення.
 2. Кабінету Міністрів України пропонується:
  • Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1052, здійснити перерахунок та виплату перерахованих пенсій військовим пенсіонерам та деяким іншим особам всіх відомств сектору безпеки та оборони України в повному обсязі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 року та виплату перерахованих пенсій з невідкладною виплатою заборгованості за 2016-2017 роки пенсіонерам органів внутрішніх справ (міліції) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року № 998 з 01.01.2016 року згідно вимог чинного Закону України №2262-ХІІ та інших чинних нормативно-правових актів.
  • Привести постанову Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяких інших осіб» у відповідність до вимог Конституції України, Закону України № 2262 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» та негайно усунути дискримінаційні, дискредитаційні і демотивуючі норми (зокрема, в частині розміру і складових грошового забезпечення для обчислення, перерахунку і виплати пенсій, поновлення розміру першого тарифного розряду у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня календарного року, не врахування раніше встановлених додаткових видів грошового забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) або щомісячних додаткових видів грошового забезпечення поліцейського через бездіяльність посадових осіб Національної поліції України щодо вчасної розробки нормативно-правового акту (наказ Міністра внутрішніх справ від 06.04.2016 року № 2610), відсутність гарантій з боку Кабінету Міністрів України щодо повної виплати утвореної заборгованості по перерахованих пенсіях, тощо).
  • Скасування загальнообов’язкового державного пенсійного страхування для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу як такого, що було введено в порушення вимог як такого, що було введено в порушення вимог статті 8 Закону № 2262 (фінансування виплати пенсій та інших виплат для військовослужбовців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, а не страхових внесків) та Закону України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також розкриває персоніфіковані організаційно-штатні структури всіх силових міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Перерахування військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським незаконно утриманих з них протягом 2007 – 2018 років сум єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та на випадок безробіття та направленні їх на розвиток Збройних Сил України.
  • Негайно припинити утримання з військовослужбовців, поліцейських незаконного (з 2007 року по цей час) єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та на випадок безробіття. До кінця другого кварталу 2018 року провести розрахунки нанесених збитків кожному військовослужбовцю, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейському (а за загиблих (померлих) – членам їх сімей) в умовах коли в Україні вже п’ятий рік продовжується війна пропонуємо направити ці кошти на фінансування Збройних Сил України.
  • Прийняти нормативно-правовий акт щодо ліквідації такого виду грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, як премія, збільшивши існуючі основні види грошового забезпечення (посадовий оклад та оклад за військовим (спеціальним) званням).
 3. Президенту України пропонується:
  • Відповідно до вимог п.15 ст.106 Конституції України зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1052 з мотивів її невідповідності Конституції України та одночасно звернутися до Конституційного Суду України щодо її неконституційності.
  • Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 року № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» на підставі вимог п.15 ст.106 Конституції України, як таку що розроблена та прийнята з порушенням та у не відповідності вимогам Конституції України, статтям 2,20 Закону України від 22.10.1993 року № 3551-12 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інших чинників та одночасно звернутись до Конституційного Суду України щодо її неконституційності.
  • За порушення статей 22,58 Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Загальновійськових статутів Збройних Сил України, присяги державного службовця при розробці законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб та постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1052, від 21.02.2018 року №103 та від 14.02.2018 року № 156 порушити питання щодо звільнення від займаних посад Міністра соціальної політики України А.О.Реви, його заступників Н.В.Федорович, М.І.Шамбіра та посадовця Кабміну О.С.Максимчука.
 4. Пропонувати Президенту України П.О.Порошенку, Голові Верховної Ради України А.В.Парубію ініціювати термінове прийняття рішень щодо:
  • Відновлення функціонування органів пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу в силовтих міністерствах, в інших центральних органах виконавчої влади, які в порушення чинної на той час статті 10 Закону №2262 були ліквідовані внаслідок прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 №1522, а функцію головного розпорядника коштів на виплату пенсій військовослужбовцям відновити Міністерству фінансів України.
  • Відновлення права військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на пенсію за вислугу років за наявності 20 років загальної вислуги, що було втрачено внаслідок внесених в порушення норм Конституції України і міждержавних угод з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців до Закону № 2262.
 5. Рахунковій палаті України провести перевірку щодо багаторічного незаконного витребування грошових коштів з державного бюджету на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських і їх перерахування до Пенсійного фонду України, як страхових внесків, враховуючи те, що пенсійне забезпечення зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. За результатами перевірки передати відповідні матеріали до Генеральної прокуратури України.
 6. Голові Служби безпеки України ініціювати перевірку всіх установ, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України та пов’язаних з ними структур, інших юридичних осіб на предмет витоку інформації про персоніфіковані організаційно-штатні структури всіх силових міністерств, відомств. За результатами перевірки, прийняти відповідні рішення про притягнення до відповідальності винних осіб.
 7. Створити рішенням Кабінету Міністрів України постійно діючу робочу групу з представників органів державної влади та громадянського суспільства для проведення громадських обговорень змін до законодавства з питань соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських та інших органів сектору безпеки та оборони України
 8. Про здійснені заходи і прийняті акти законодавства висвітлити у засобах масової інформації та довести до всіх військовослужбовців, членів їх сімей і військових пенсіонерів.

          Організаційний комітет

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий