Прем’єр-міністру України

Гройсману В.Б.

Шановний Володимире Борисовичу!

Протягом трьох років органи державної влади та громадські організації активно працювали над удосконаленням системи грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та інших осіб.

Зрештою, прийнята 30 серпня 2017 року Кабінетом Міністрів України постанова №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” стала вирішальним кроком у цьому процесі. Армійська спільнота очікувала, що безлад у системі грошового забезпечення військовослужбовців буде подоланий, відбуватиметься прогнозоване і поступальне його збільшення і це безпосередньо відкриє шлях для перерахунку раніше призначених пенсій, приведення їх у відповідність сьогоднішнім реаліям.

Проте, зміни, внесені до зазначеної постанови постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, знову обумовили ручне, непрозоре і вибіркове регулювання розмірів грошового забезпечення військовослужбовців різних складових сектору безпеки і оборони. Так, Міністром оборони України прийнято декілька рішень про збільшення розмірів додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України — надбавки за особливості проходження служби та премій, збільшення винагород за виконання завдань у складі об’єднаних сил, службу в окремих військових частинах тощо. Збільшення стимулюючих і мотивуючих складових грошового забезпечення в чергове викривлюють його структуру, створюють передумови для зловживань. Водночас, переважній більшості військовослужбовців інших відомств сектору безпеки і оборони розміри грошового не збільшені.

Принципово підтримуючи необхідність приведення розмірів грошового забезпечення у відповідність фізичним, моральним, психічним навантаженням військової служби, служби у правоохоронних органах, не можна погоджуватись із ручним вибірковим і непрозорим його регулюванням. Крім того, відповідно до статті 116 Конституції України та статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів Україниˮ, саме Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової політики, політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, тощо. Відсутність координованих рішень керівників силових відомств у сфері грошового забезпечення схиляє до висновку, що Кабінет Міністрів України втратив контроль над цією надважливою сферою забезпечення життєдіяльності військ.

На початку березня в соціальних мережах був оприлюднений проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704. Навіть поверхневий аналіз суті пропонованих новел засвідчує намагання звести нанівець закладений принцип щорічного збільшення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців залежно від збільшення прожиткового мінімуму (або ж мінімальної заробітної плати). Крім того, всупереч приписам статті 50 Закону України “Про Кабінет Міністрів Україниˮ та §42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950,проект постанови розроблений і внесений на розгляд Кабінету Міністрів України без консультацій з громадськістю та громадської експертизи. Все це в чергове збурило армійську і ветеранську спільноту.

Варто зауважити, що, крім іншого, зміни, які вже внесені в постанову Кабінету Міністрів України №704, та які пропонуються, поглиблюють диспропорції у розмірах грошового забезпечення військовослужбовців різних структур сектору безпеки і оборони та пенсіях осіб, які були раніше звільнені з військової служби або органів внутрішніх справ, та тих, хто звільнятиметься в майбутньому. Особливо неприпустимі диспропорції у розмірах пенсій, що призначаються і перераховуються у разі втрати годувальника.

Рішення, прийняті Кабінетом Міністрів України у 2018 році щодо перерахунку раніше призначених пенсій, та, власне, перерахунок раніше призначених пенсій увійшли в протиріччя чинному законодавству, що підтверджується численними рішеннями українських судів. Зокрема, Рішенням окружного адміністративного суду м. Києва від 12 грудня 2018 року пункти 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 та деякі інші її норми визнані протиправними та не чинними.Апеляційна скарга, внесена Кабінетом Міністрів України, постановою Шостого апеляційного адміністративного суду 5 березня 2019 року залишена без задоволення.

Верховний Суд4 лютого 2019 року у справі №240/5401/18виніс рішення, щопостанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 жодних положень про зміну відсоткового значення розміру раніше призначених пенсій при їх перерахунку не містить. Отже перерахунок раніше призначених пенсій, повинен проводитися органами Пенсійного фонду України у відсоткових значеннях розміру, встановленого при первинному призначенні.

Ретельний аналіз чинного законодавства свідчить, що створена і роками усталена система призначення, обчислення, виплати і перерахування раніше призначених пенсій залежно від зміни розмірів грошового забезпечення, приведення їх у відповідність розмірам прожиткового мінімуму і ціновій політиці держави не потребує кардинальних змін. Спроби ж привести законодавство у відповідність прийнятим раніше незаконним і протиправним рішенням Кабінету Міністрів України не може сприйматися суспільством, як належне.

Глибоке вивчення і аналіз громадської думки у військових колективах і у ветеранській спільноті свідчать про те, що і вибірково прийняті рішення про збільшення розмірів додаткових видів грошового забезпечення, і стан пенсійного забезпечення осіб, раніше звільнених з військової служби, та деяких інших осіб стали потужним демотивуючим і деморалізуючим фактором, дестабілізуючим і без того непростий морально-психологічний клімат у військових частинах, підрозділах, установах правоохоронних органів тощо, спонукають військових пенсіонерів до масових акцій громадської непокори.

Останнім часом ці питання набувають яскраво окреслених політичних обрисів, призводять до суттєвих іміджевих втрат, створюють безпосередню загрозу національній безпеці та обороноздатності України.

Тому закликаємо Вас до публічного обговорення ситуації, що склалася у сфері грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, створення постійно діючої робочої групи з цих питань.

Зважаючи на викладене також вважаємо за необхідне:

невідкладне припинення ручного регулювання грошового забезпечення військовослужбовців і службовців правоохоронних органів, повернення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осібˮ в первинній редакції та поширення її дії на поліцейських;

приведення постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осібˮ у відповідність чинному законодавству і проведення перерахунку раніше призначених пенсій на умовах чинного Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ з урахуваннямвідсоткового значення розміру пенсій, встановлених при їх призначенні.

За дорученням керівників ВГО (МГО) – членів ГС «КРВГОУ»

Список додається на 3-х сторінках

Голова Ради ГС «КРВГОУ»

В.М.ПАЛІЙ

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий