Вих. № 14від 0квітня 2019 року

Кандидату на посаду

Президента України

Зеленському В.О.

Відкритий лист громадських

об`єднань ветеранів до кандидата

на посаду Президента України

Шановний Володимире Олександровичу!

Ми, керівники всеукраїнських, міжнародних та місцевих громадських об’єднань ветеранів військової служби, ветеранів війни, учасників бойових дій (далі — ветеранів) сектору безпеки та оборони, що представляють інтереси зазначених нижче організацій, які об’єднують у своїх рядах ветеранів Другої світової війни, учасників бойових дій, партизан, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, учасників бойових дій у локальних війнах (конфліктах), миротворчих операціях та антитерористичній операції, ветеранів військової служби всіх поколінь; ветеранів правоохоронних органів, та цивільного захисту, жертв політичних репресій (далі громадські об’єднання ветеранів) – бажаючи:

 • економічного зростання держави, справедливості, захисту прав людини, її життя та здоров`я;

 • забезпечення національної безпеки і оборони, припинення війни, свавілля та будь-якого насильства;

 • викорінення корупції та недопущення зловживання владою;

 • наведення правового порядку і перш за все в правоохоронній системі та судовій гілці влади, та маючи на меті формування гармонійного суспільства, в якому всім надані рівні можливості для щасливого життя, та самореалізації задля загального блага, підписують відкритого листа та пропозиції Всеукраїнського громадського руху ветеранів та пенсіонерів для об’єднання зусиль та взаємної підтримки у досягненні таких цілей:

 • відродження притаманної Україні духовності та моральності, виховання молоді в дусі людяності, яка мусить збудити свідомість їх єдності і братерства, любові до природи та всесвіту в цілому;

 • встановлення у трудових відносинах справедливої оплати праці (на рівні європейських стандартів і на засадах природної моралі і права згідно до якої все, що створено людиною, є її власністю, і що створено природою і спільною працею, є спільною власністю) шляхом відповідного законодавчого врегулювання цих відносин у всіх галузях економіки України;

 • утвердження справжнього народовладдя шляхом самоорганізації територіальних громад і забезпечення повноцінного функціонування механізмів прямої демократії (розвитку інститутів громадянського суспільства і вдосконалення демократичних механізмів на принципах соціального діалогу, за якого народ і територіальні громади безпосередньо ставлять завдання органам управління і контролюють їх виконання);

 • створення принципово нових демократичних правил управління країною за участі громадян та громадянського суспільства;

 • досягнення якості життя громадян України до рівня Євросоюзу.

Для досягнення цієї мети ПРОПОНУЄМО КАНДИДАТУ НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:

1. Основою своєї щоденної діяльності на посаді Президента України мати відновлення та забезпечення виконання вимог Конституції України з питань захисту прав та свобод усіх громадян України і особливо, ветеранів, пенсіонерів, членів їх сімей та їх громадських об’єднань.

2. У найкоротший термін перебування на посаді відповідно до положень ст. ст. 93 та 102 Конституції України внести на розгляд Верховної Ради України як невідкладні такі законопроекти :

 • «Про народовладдя»;

 • «Про імпічмент Президента України»;

 • «Про зняття недоторканості з Президента України, народних депутатів та суддів»;

 • «Про посилення юридичної відповідальності за вчинення правопорушеннь у сфері державного управління»;

 • «Про заборону офшорної діяльності»;

 • « Про створення Національного військового меморіального кладовища».

3. Не допускати прийняття законів чи змін до діючих законів, які ідуть в розріз з положенням будь-якої статті Конституції України.

4. Організацію та проведення до 01.10.2019 року перепису населення в Україні.

5. Ініціювати скасування положень законів України, які обмежили права та свободи ветеранів та їх громадських об`єднань.

6. На підставі вимог ст.102 та п. 15 ст.106 Конституції України зупинити дію підзаконних актів в тому числі постанов Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 року № 156, від 14.05.2018 року № 426 та від 22.08.2018 року № 649 як такі, що розроблені та прийняті з порушенням та не у відповідності вимогам Конституції України, ст. 2,20 Закону України від 22.10.1993 року № 3551 — 12 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.6-5 Закону України від 23.03.2009 року № 1584-III «Про жертви нацистських переслідувань» та інших постанов Кабінету Міністрів України, які звузили права ветеранів, викладених у наступних законах України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12. 1991 № 2011-XII і перш за все відновити дію ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII, положень Законів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII, «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї» від 21.04.2016 № 1339-VIII.

7. Сприяти у своєчасному розгляді та прийнятті рішень щодо удосконалення законодавства України у сфері соціального і правового захисту ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей, які подаються на розгляд Верховної Ради України суб’єктами законодавчої ініціативи, а також вирішення проблем неефективного використання бюджетних коштів, виключення обмежень соціальних зобов’язань з боку держави, припинення практики маніпулювання правовими і фінансовими інструментами та унеможливлення фактичного зниження їх життєвого рівня.

8. На законодавчому рівні ініціювати усунення у 2020 році існуючі диспропорції та дискримінацію у грошовому та пенсійному забезпеченні військовослужбовців, Збройних Сил України та інших військових формувань, а також диспропорції і дискримінацію у розмірах пенсії за вислугу років в залежності від дати призначення пенсій чи зміни розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення, в тому числі премії без зміни відсотків за вислугу років, за яким був проведений перерахунок пенсій з 01.01.2018 року.

9. Ініціювати процес повернення та сприяти поверненню у 2019 році Національному університету оборони України головної будівлі вилученої з його складу розпорядженням Кабінету Міністрів України № 503-р від 03.07.2013 року «Про передачу будівель Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ».

10. У зв’язку з допущеними порушеннями Конституції України та законів України при створенні Міністерства у справах ветеранів України сприяти у зупинені процесу його створення та відновити цю роботу у 2020 році і створити Міністерство у справах ветеранів України з урахуванням інтересів всіх категорій ветеранів вказаних в преамбулі Звернення (на зразок Міністерства США у справах ветеранів та аналогічних центральних органів виконавчої влади, що діють у країнах Європейського Союзу).

Своєчасна відповідь на наші пропозиції стане стимулом щодо підтримки

Вашої Кандидатури на посаду Президента України

За дорученням керівників громадських об`єднань ветеранів (Список додається на 3-х арк.)

Голова Ради ГС «КРВГОУ»

генерал-полковник В.М.ПАЛІЙ

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий