20181228_162735

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 826/12704/18                                                                            

УХВАЛА

  06 серпня 2019 року                                                                                          м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі судді-доповідача Степанюка А.Г., суддів Губської Л.В., Епель О.В., перевіривши матеріали апеляційної скарги Кабінету Міністрів України на часткове рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 травня 2019 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Кабінету Міністрів України в частині визнання дій протиправними та скасування пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №103, —

В С Т А Н О В И В:

У серпні 2018 року ОСОБА_1 (далі — Позивач-1, ОСОБА_1 ) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Кабінету Міністрів України (далі — Відповідач, КМ України), Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (далі — ГУ ПФ в м. Києві), Київського міського військового комісаріату (далі — Київський МВК) про:

— визнання дій КМ України протиправними та скасування п. 1 Постанови від 21.02.2018 року №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» в частині зменшення складових грошового забезпечення для проведення перерахунку пенсії як такий, що суперечить Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

— зобов`язання здійснити перерахунок пенсії та виплатити різницю між нарахованою та фактично виплаченою пенсією;

— визнання дій Київського МВК протиправними.

Крім того, у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебувала справа №826/16198/18 за позовом ОСОБА_2 (далі — Позивач-2, ОСОБА_2 ) до КМ України про визнання нечинними пунктів 2,3,5,6 Постанови від 21.02.2018 року №103.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.10.2018 року зазначені справи об`єднано для спільного розгляду в одне провадження, присвоєно об`єднаним справам загальний номер 826/12704/18.          

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва суду від 13.11.2018 року задоволено клопотання ОСОБА_1 про виділення в самостійне провадження позовних вимог до ГУ ПФ в м. Києві, Київського МВК про зобов`язання вчинити дії щодо перерахунку пенсії, визнання протиправними дій, які полягають у незастосуванні пункту 1 примітки додатку 1 та примітки додатку 14 до Постанови КМ України від 30.08.2017 року «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» при обчисленні розмірів посадового окладу та окладу за військовим званням з урахуванням 50% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2018 року, внесення до довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії з 01.01.2018 року розміру посадового окладу начальника відділу у складі самостійного управління, який не відповідає додатку №2 Постанови КМ України від 30.08.2017 року №704, додатку №2 наказу Міністра оборони України від 01.03.2018 року №90; зобов`язання оформити довідку про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії з 01.01.2018 року, з урахуванням розмірів посадового окладу та окладу за військовим званням, виходячи з 50% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2018 року та множенням на відповідні тарифні коефіцієнти, розміру посадового окладу начальника відділу у складі самостійного структурного підрозділу, який відповідає 47 тарифному розряду згідно додатку №2 Постанови КМ України від 30.08.2017 року №704, додатку №2 наказу Міністра оборони України від 01.03.2018 року №90.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.03.2019 року зупинено провадження у справі №826/12704/18 в частині вимог щодо визнання протиправними та скасування пунктів 5,6 Постанови КМ від 21.08.2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.03.2019 року задоволено заяву Позивачів та закрито провадження у справі в частині визнання протиправними та скасування пунктів 1,2 Постанови КМ України від 21.08.2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

Окружний адміністративний суд міста Києва закінчив розгляд даної справи в частині визнання протиправним та скасування пункту 3 Постанови КМ від 21.02.2018 року №103 та ухвалив часткове рішення від 14.05.2019 року, яким адміністративний позов задовольнив повністю.

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, Відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати його та ухвалити нове, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

Перевіривши матеріали справи та апеляційної скарги, суд приходить до висновку про необхідність повернення останньої з огляду на таке.

Згідно ч. 3 ст. 55 КАС України юридична особа, суб`єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Зі змісту ч. ч. 3, 6, 8 ст. 59 КАС України вбачається, що довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами. При цьому оригінал такої довіреності, її копія, засвідчена суддею, або її копія, засвідчена у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи. У разі подання представником до суду заяви, скарги, клопотання він додає довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження на момент подання відповідної заяви, скарги, клопотання.

Системний аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що право на подання і підписання апеляційної скарги має особисто керівник або представник на підставі довіреності. При цьому копія довіреності може засвідчуватись лише суддею або у визначеному законом порядку.

Аналогічний висновок узгоджується з позицією Верхового Суду, викладеною, зокрема, в ухвалах від 19.02.2018 року у справі №826/3094/17 та у справі №813/2868/17.

Як вбачається з матеріалів апеляційної скарги, остання підписана ОСОБА_3 , який визначає себе як представник КМ України. Разом з тим, до апеляційної скарги не додано оригінал довіреності останнього або належним чином завіреної її копії. Натомість, надана до апеляційної скарги копія довіреності від 14.01.2019 року №424/9.1.5/22-19, яка засвідчена директором Департаменту з питань судової роботи та банкрутства ОСОБА_4 , не може вважатися належним чином засвідченою копією довіреності у розумінні положень чинного законодавства з огляду на таке.

Згідно п. 8 глави 10 розділу ІІ вказаних Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємства, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року №1000/5, копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку. Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії. Напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печатки відповідного структурного підрозділу установи або печатки «Для копій». У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчуються відбитком печатки установи. На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа проставляється відмітка «Копія».

Водночас, відповідно до п. п. 6, 7 глави 3 розділу ІІ вказаних Правил право засвідчення документів та їх копій може надаватися посадовим та іншим особам на підставі довіреності. У посадових інструкціях визначаються повноваження щодо засвідчення документів та їх копій.

Разом з тим, до апеляційної скарги не додано посадову інструкцію директора Департаменту з питань судової роботи та банкрутства, в якій зазначено про наявність у вказаної особи повноважень щодо засвідчення документів (зокрема, довіреностей), підписаних міністром юстиції України.

Крім того, суд вважає за необхідне наголосити, що подана до суду апеляційної інстанції копія довіреності не містить інформації про дату засвідчення останньої, що вказує на недотримання зазначених вище приписів Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємства, в установах і організаціях.

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку, що додана до апеляційної скарги та засвідчена директором Департаменту з питань судової роботи та банкрутства копія довіреності від 14.01.2019 року №424/9.1.5/22-19 не є документом, що посвідчує повноваження ОСОБА_3 на підписання апеляційної скарги від імені КМ України, оскільки не засвідчена у визначеному законом порядку. При цьому у матеріалах справи відсутність оригінал або належним чином завірена копія документу про наявність у ОСОБА_3 відповідних повноважень.

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 298 КАС України апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції також, якщо апеляційна скарга подана особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

Підсумовуючи наведене та керуючись приписами Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне повернути Апелянту апеляційну скаргу та додані до неї матеріали.

Керуючись ст.ст. 169, 248, 298, 321, 325 КАС України, суд, —

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Кабінету Міністрів України на часткове рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 травня 2019 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Кабінету Міністрів України в частині визнання дій протиправними та скасування пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №103 — повернути особі, яка її подала.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та може бути оскаржена у касаційному порядку шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду у порядку та строки, визначені ст. ст. 328-331 КАС України.

Суддя-доповідач                                                                        А.Г. Степанюк

Судді                                                                                           Л.В. Губська

                                                                                                    О.В. Епель

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий