Проект

20181228_162735 З В Е Р Н Е Н Н Я

громадських об’єднань ветеранів та профспілок сектору безпеки та оборони України до народних депутатів України, Президента України, Прем’єр-міністра України, керівників  центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та інститутів громадянського суспільства

 Ми, представники громадських об’єднань та профспілок сектору безпеки та оборони України,які опікуються  ветеранами війни та пенсіонерами, учасниками бойових дій, учасниками антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, які об’єднують у своїх рядах: ветеранів Другої світової війни, її учасників бойових дій, партизан, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, учасників бойових дій у локальних конфліктах та миротворчих операціях; учасників бойових дій в антитерористичній операції та операції об’єднаних сил; ветеранів Збройних Сил та інших військових формувань, ветеранів правоохоронних органів, ветеранів цивільного захисту та осіб, на яких поширюється чинність законів про ветеранів (далі – ветерани), здійснивши аналіз реального стану справ щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод ветеранів, членів їхніх сімей:

 • заявляємо про те що в результаті безвідповідальної та антисоціальної політики попередньої влади ветерани стали найменш соціально захищеною частиною громадян України. Такий стан ветеранів загрожує безпеці держави та ставить під сумнів її майбутнє;
 • відмічаємо, що з метою внесення розколу у ветеранській спільноті колишня влада вжила всіх заходів для того щоб черговий VII Всеукраїнський форум ветеранів не відбувся в 2017 та 2018 роках. Діалогу з ветеранами і колишніх очільників центральних органів державної виконавчої влади протягом майже п’яти попередніх років не відбулось. На сотні колективних звернень керівників громадських об’єднань ветеранів — членів ГС «КРВГОУ» всіх рівнів, відповідей від Голови Верховної Ради, Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра соціальної політики та інших керівників центральних органів державної виконавчої влади жодного разу не отримано. Ось чому ми, ветерани, члени наших сімей, онуки та правнуки не підтримали під час виборів як колишнього Президента, так і народних депутатів України попередніх скликань.

Під час виборчих кампаній з обрання Президента України та народних депутатів України ми ветерани ПРАГНУЧИ:

 • економічного зростання держави, справедливості, захисту прав людини, її життя та здоров`я;
 • забезпечення національної безпеки і оборони, припинення війни, свавілля та будь-якого насильства;
 • викорінення корупції та недопущення зловживання владою;
 • наведення правового порядку і перш за все в правоохоронній системі та судовій гілці влади, маючи на меті формування гармонійного суспільства, в якому всім надані рівні можливості для щасливого життя, та самореалізації задля загального блага, підписали Звернення та пропозиції Всеукраїнського громадського руху ветеранів та пенсіонерів (???) до ново обраної влади та громадянського суспільства з метою об’єднання зусиль та взаємної підтримки у досягненні таких ЦІЛЕЙ:

відродження притаманної Україні духовності та моральності, виховання молоді в дусі людяності, яка мусить збудити свідомість їх єдності і братерства, любові до природи та всесвіту в цілому;

встановлення у трудових відносинах справедливої оплати праці (на рівні європейських стандартів і на засадах моралі і права згідно до якої все, що створено людиною, є її власністю, а що створено природою і спільною працею є спільною власністю) шляхом відповідного законодавчого врегулювання цих відносин у галузі економіки України;

утвердження справжнього народовладдя шляхом самоорганізації територіальних громад і забезпечення повноцінного функціонування механізмів прямої демократії (розвитку інститутів громадянського суспільства і вдосконалення демократичних механізмів на принципах соціального діалогу, за якого народ і територіальні громади безпосередньо ставлять завдання органам державного управління і контролюють їх виконання);

створення принципово нових демократичних правил управління країною за участі громадян та громадянського суспільства;

підвищення якості життя громадян України до рівня Євросоюзу.

Для досягнення цієї мети ми пропонували кандидату у Президенти України та кандидатам у народні депутати України:

 1. Основою своєї щоденної діяльності на посаді Президента України мати відновлення та забезпечення виконання положень Конституції України з питань забезпечення прав та свобод усіх громадян України і, особливо, ветеранів, пенсіонерів, членів їх сімей та їх громадських об’єднань.
 2. У найкоротший термін перебування на посаді, відповідно до положень ст. ст. 93 та 102 Конституції України, внести на розгляд Верховної Ради України як невідкладні такі законопроекти:

«Про Верховну Раду України»;

«Про опозицію»

«Про Президента України»;

«Про всеукраїнський референдум»;

«Про тимчасові слідчі комісії»;

«Про зняття недоторканості з Президента України, народних депутатів та суддів»;

«Про народовладдя»;

«Про посилення юридичної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері державного управління»;

«Про заборону офшорної діяльності»;

«Про створення Національного військового меморіального кладовища».

 1. Підтримати ініціативу громадської спільноти про створення «Народних Зборів України при Президентові України» метою яких є сприяння щодо виконання положень Конституції України з захисту прав і свобод громадян України.
 2. Ініціювати організацію та провести до 01.12.2019 року перепис населення в Україні.
 3. Не допускати прийняття законів чи змін до чинних законів, які ідуть у розріз із положенням будь-якої статті Конституції України.
 4. Ініціювати скасування положень законів України та підзаконних актів прийнятих у період з 2012 – 2019 років, які обмежили права та свободи ветеранів та їх громадських об`єднань.
 5. На підставі вимог ст.102 та п.15 ст.106 Конституції України зупинити дію підзаконних актів в тому числі постанов Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 року № 156, від 14.05.2018 року № 426 та  від 22.08.2018 року № 649 як такі, що розроблені та прийняті з порушенням та не у відповідності вимогам Конституції України, ст. 2,20 Закону України від 22.10.1993 року № 3551 — 12 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.6-5 Закону України від 23.03.2000 року № 1584-III «Про жертви нацистських переслідувань»та інших постанов Кабінету Міністрів України, які звузили права ветеранів, викладених у наступних законах України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, « Про жертви нацистських переслідувань від 23.03.2000 року № 1584 – III»»Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12. 1991 № 2011-XII і перш за все відновити дію ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII, положень Законів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII, «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї» від 21.04.2016 № 1339-VIII.
 6. Сприяти у своєчасному розгляді та прийнятті рішень щодо вдосконалення законодавства України в сфері соціального і правового захисту ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей, які подаються на розгляд Верховної Ради України суб’єктами законодавчої ініціативи, а також вирішення проблем неефективного використання бюджетних коштів, виключення обмежень соціальних зобов’язань з боку держави, припинення практики маніпулювання правовими і фінансовими інструментами та унеможливлення фактичного зниження їх життєвого рівня.
 7. На законодавчому рівні ініціювати усунення у 2020 р. існуючі диспропорції і дискримінацію у грошовому та пенсійному забезпеченні військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, починаючи з 01.01.2018 року.
 8. Ініціювати процес повернення та сприяти поверненню у 2019 році Національному університету оборони України головної будівлі вилученої з його складу розпорядженням Кабінету Міністрів України № 503-р від 03.07.2013 року «Про передачу будівель Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ».
 9. Сприяти зупиненню процесу порушень Конституції України та законів України при створенні Міністерства у справах ветеранів України та його створенню з урахуванням інтересів всіх категорій ветеранів на зразок Міністерства ветеранів в США та аналогічних центральних органів виконавчої влади, що діють в країнах Європейського Союзу.

Ми, громадські об’єднання ветеранів та профспілки сектору безпеки та оборони України та підтримуємо вищевказані пропозиції ГС «КРВГОУ» Президенту України В.Зеленському та народним депутатам України та звертаємось з ПРОХАННЯМИ:

 До Президента України:

 1. 1. Організувати та забезпечити у повному обсязі виконання вище вказаних пропозицій.
 2. 2. Вжити заходів щодо виконання державними посадовцями, які опікуються пенсіонерами сектору безпеки та оборони України, вимог Конституції та законів України, в тому числі щодо виконання судових рішень, невідкладно і в повному обсязі.
 3. 3. Забезпечити відновлення конституційних прав, державних гарантій та соціальних пільг, які були встановлені Законом України № 2011-XII від 20.12.1991 року «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо 50-відсоткової знижки плати за користуванням житлом (квартирної плати) та плати за комунальні платежі), але скасовано Законом України №1166 від 27.03.2014 року «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання України».
 4. 4. Забезпечити відновлення конституційних прав, державних гарантій та соціальних пільг колишнім працівникам органів внутрішніх справ (міліції) та членам їх сімей, які були встановлені Законом України «Про міліцію», але скасовані, за ініціативою Кабінету Міністрів України та Верховною Радою України, при прийнятті Закону України «Про Національну поліцію».
 5. У відповідності до пункту 15, частини 1, статті 106 Конституції України зупинити дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції України, а саме:
 • постанови КМУ № 103 від 21 лютого 2018р. «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб»;
 • постанови КМУ№ 649 від 28 серпня 2018 р. «Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду»
 • п.5 «Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року №45 зі змінами внесеними постановою КМУ № 103.

з одночасним зверненням до Конституційного суду України, щодо їх конституційності.

 1. Узяти під контроль, як Верховному Головнокомандувачу, відпрацювання документів та таблиць про встановлення відповідних коефіцієнтів, що врівноважують посадові оклади, оклади за військовим (спеціальним) званнями, відсоткові надбавки за вислугу років, додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у різних структурах сектору безпеки і оборони в залежності від важливості, обсягу покладених завдань, кількості підлеглих, щоб виключити нерівність в цих питаннях.
 2. 7. Ініціювати звільнення громадян України, які досягли 70-ти річного віку, від сплати комунальних послуг.

 До народних депутатів України:

 1. 1. Підтримати всі вище запропоновані для ініціювання Президентом України законопроекти та внесення змін до законів та підзаконних актів.
 2. 2. Внести зміни до ст. 13, 63 Закону України №2262-ХII від 09.04.1992 року «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» якими передбачити відновлення Конституційних норм Закону № 2262-XII та врегулювання на законодавчому рівні гарантій єдиного підходу до визначення розміру пенсій, додаткових видів грошового забезпечення та премій, які враховуються як при призначенні пенсії, так і при її перерахунку. Змінами забезпечити рівність нарахування та перерахунок пенсій особам, що підпадають під дію Закону України №2262-ХII, незалежно від періоду виходу на пенсію.
 3. 3. Відновити конституційні права державних гарантій та соціальних пільг, які були встановлені Законом України № 2011-XII від 20.12.1991 року «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Законом України «Про міліцію» (щодо 50-відсоткової знижки плати за користуванням житлом (квартирної плати) та плати за комунальні платежі) шляхом внесення змін:
 • до Закону України №2011-XII від 20.12.1991 року «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо скасування абзацу 3 п.5 ст.12 цього Закону, яким визначено, що «Пільги передбачені першим реченням абзацу першого цього пункту, надаються військовослужбовцям та членам їх сімей за умов, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів», як такі, що суперечать Конституції України (Рішення Конституційного суду України від 3 червня 1999 року, справа N 1-8/99 N 5-рп/99, від 18 грудня 2018 року, справа № 1-6/2018(2791/15)
 • до Закону України «Про Національну поліцію» щодо встановлення поліцейським 50-відсоткової знижки плати за користуванням житлом (квартирної плати) та плати за комунальні платежі працівникам Національної поліції як працівникам, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. (Рішення Конституційного суду України від 20 грудня 2016 року, справа № 1-38/2016).

До Прем’єр-міністра України та Кабінету Міністрів України:

 1. 1. Не допускати прийняття постанов та інших підзаконних актів чи змін до діючих які ідуть у розріз з вимогами Конституції України та чинних законів України.
 2. 2. Скасувати всі постанови, чи внести в них зміни, що прийняті попереднім Кабінетом Міністрів України з порушенням Конституції та законів України у 2015 — 2019 роках і перш за все до тих що порушили права та свободи ветеранів та їх громадських об’єднань і перш за все постанови КМУ № 103 від 21 лютого 2018 року та № 649 від 22.08.2018 року, як такі що прийняті з порушенням Конституції та законів України.
 3. З метою збереження та подальшого розвитку ветеранського руху:

3.1. Скасувати постанову КМУ від 14.05.2018 року №426 як таку, що розроблена з порушенням Конституції та законів України

3.2.Внести зміни до постанови КМУ №и 156 від 14.02.2018 року щодо введення механізму диференційованої системи фінансової підтримки всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів, яка передбачає три рівні:

— фінансування заходів статутних органів громадських об’єднань, передбачених їх установчими документами: асамблеї, з’їзди, пленуми, засідання рад, президій, правлінь, конференцій, загальних зборів;

— фінансування заходів з реалізації завдань, визначених установчими документами (статутна діяльність);

— фінансування відповідно до конкурсного порядку інших заходів діяльності.

Це дозволить об’єктивно розподілити кошти між громадськими об’єднаннями, забезпечити прозорість процесу та оптимізує витрати ветеранських громадських об’єднань.

 1. З метою позбавлення дискримінації грошового забезпечення в різних структурах сектору безпеки і оборони прийняти зміни до Постанови Кабінету міністрів України № 704 від 30 серпня 2017р «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».Мета внесення змін – повернення до редакції на 30.08.2017р.,додаткове корегування і встановлення відповідних коефіцієнтів, у тому числі для поліцейських Національної поліції, що врівноважують посадові оклади, оклади за військовим (спеціальним) званнями та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) у різних структурах сектору безпеки і оборони в залежності від важливості, обсягу покладених завдань, кількості підлеглих тощо.
 2. Передбачити в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» кошти для забезпечення:

5.1.Виплат перерахованих пенсій в повному розмірі, заборгованості пенсіонерам як в цілому, так і по незаконно недоплаченим пенсіям в результаті поділу на 50% і 75%, також за рішеннями судів України пенсіонерам, на яких поширюється чинність Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

5.2. Фінансової підтримки діяльності громадських об’єднань ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в розмірі 70 млн. грн. та кошти для фінансового забезпечення проведення конкурсу з проектних робіт щодо створення Національного військового меморіального кладовища:

5.3. На забезпечення ліками по допустимим цінам для ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

5.4. На відновлення пільг жертвам нацистських переслідувань (статті 6-1, 6-2, 6-3, 6-4) згідно Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

 1. 6. Прийняти Державну програму соціальної адаптації військовослужбовців, які звільнені зі Збройних Сил України та інших військових формувань, в тому числі для учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил.
 2. В зв’язку з вступом у законну силу рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.12 2018р по справі № 826/3858/18, про визнання протиправними та нечинними пункти 1,2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військ служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45, поновити попередню редакцію зазначених пунктів.

До Міністерства оборони України.

 1. 1. У зв’язку з вступом в силу рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.12 2018р по справі № 826/3858/18 про визнання протиправними та нечинними пунктів 1,2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військ служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45, направити до Пенсійного фонду України, у відповідності з Постановою КМУ № 45, «Повідомлення про настання підстав для перерахунку пенсій (неправильність зробленого перерахунку) в зв’язку з неправомірною зміною форми довідки для перерахунку пенсій, направлених ОВК до ГУ ПФУ». Дати вказівку до ОВК про виготовлення виправлених довідок і направлення їх до ГУ ПФУ у встановлені Постановою КМУ № 45 терміни.
 2. Звернутися до КМУ з запитом, щодо реакції і виправлення ситуації щодо дискримінації військових пенсіонерів постановою КМУ № 103 згідно з перерахованими у листі Уповноваженого з прав людини ВРУ недоліками і порушеннями конституційних прав до Прем’єр-міністра України від 03.04.2018р.

До Міністерства внутрішніх справ України:

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови «Щодо внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України № 704 від 30 серпня 2017р «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», а саме «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції»
 2. 2. Негайно внести зміни до Наказу МВС України № 138 від 17.02.2017 року, доповнивши порівняльними таблицями з посадами, що не ввійшли до вищезгаданого наказу (працівників паспортних столів, штабів, медвитверезників, УБОЗА, 5-го відділу, офіцерського складу міліції спеціального призначення та інших).
 3. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови «Щодо внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України КМУ № 730 від 16 вересня 2015 р. «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ», такого змісту«Установити, що територіальні органи Національної поліції є правонаступниками територіальних органів міліції при Міністерстві внутрішніх справ, що ліквідуються в установленому законодавством порядку»
 4. Переглянути та виправити дискримінацію працівників поліції щодо щомісячних нарахувань додаткових видів грошового утримання, а особливо премій.
 5. Взяти під особистий контроль реагування територіальних органів Національної поліції (порушення кримінальних справ, внесення до ЄРДР, допит та винесення рішень про визнання потерпілим, направлення кримінальних справ до суду) на повідомлення Державних виконавчих служб про вчинення посадовими особами територіальних органів ПФУ кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 Кримінального кодексу України.
 6. Невідкладно відмінити розпорядження про зняття з квартирного обліку пенсіонерів ОВС (міліції), які перебувають на квартирному обліку за місцем служби.
 7. Невідкладно розглянути доцільність передачі до територіальної власності громад та приватизацію сімейних гуртожитків ГУМВС (НП) України.

До Командувача Національної гвардії України


До Адміністрації Державної прикрдонної служби України


До Керівника Державної служби з надзвичайних ситуаційУкраїни


До Голови Служби безпеки України


До інших  центральних та до місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:

 1. 1. Ініціювати вирішення питань відповідними органами влади про збільшення виплати грошової компенсації за санаторно-курортного лікування ветеранів, згідно п.3 абзац четвертий ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту» в межах реальної вартості такого лікування.
 2. 2. Відновити або прийняти нову редакцію Державної програми соціальної адаптації військовослужбовців, які звільнені зі Збройних Сил України та інших військових формувань, в тому числі для учасників антитерористичної операції.
 3. 3. Забезпечити розробку та затвердити державні соціальні стандарти і нормативи життєзабезпечення ветеранів війни та рівня їх матеріального статку з урахуванням віку та стану здоров’я.
 4. 4. Ініціювати та забезпечити запровадження внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів щодо створення державної системи паліативної допомоги та медико-соціальної опіки, сестринського догляду та довгострокового лікування хронічно хворих ветеранів війни, упровадити осучаснені форми геріатричної їм допомоги.
 5. 5. Запровадити сучасну систему моніторингу та оцінки рівня соціального забезпечення ветеранів війни та членів їх сімей для виявлення їх потреб та своєчасного надання допомоги.
 6. 6. Продовжити створення у загальнодержавних закладах охорони здоров’я палат (місць) для ветеранів війни, мережу кімнат медико-соціальної допомоги та пунктів з надання першої медичної допомоги ветеранам війни, які мешкають у віддалених населених пунктах, де відсутні заклади охорони здоров’я.
 7. 7. Збільшити необхідний розмір фінансової підтримки громадських об`єднань ветеранів, які займаються питаннями національного та військово-патріотичного виховання підростаючого покоління та молоді, надавати їм приміщення, обладнання й інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань (відповідно до ст. 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
 8. 8. Передбачити у 2020 році та наступних роках достатній обсяг коштів у місцевих бюджетах для забезпечення пільг і компенсацій ветеранам війни на:

— оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку;

— безкоштовне медичне й санаторно-курортне лікування, отримання ліків, зубопротезування, забезпечення засобами реабілітації, виробами медичного призначення та спецавтотранспортом;

— безоплатний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті усіх форм власності, перевезення хворих ветеранів війни до закладів охорони здоров’я, місцевих органів влади й установ соціального захисту.

 1. 9. Забезпечити підвищення рівня комфортності щодо пересування інвалідів війни на транспорті, визначення місць для сидіння у транспортних засобах, організації проміжних зупинок, пристосованих пішохідних переходів та безоплатного доступу інвалідів війни до засобів мобільного зв’язку у разі відсутності загальних телефонних мереж.
 2. 10. Створювати умови для утвердження в суспільстві шанобливого ставлення до ветеранів та людей літнього віку, сприяти відображенню їх життя і діяльності в засобах масової інформації, експозиціях музеїв, фотовиставках, кінофільмах, телепередачах, в художніх творах, альманахах тощо.

До громадських об’єднань ветеранів:

 1. 1. Активізувати роботу щодо подальшої консолідації ветеранського руху у тому числі і шляхом створення ГС «КРВГОУ» в областях, містах і районах України та укладання угод про партнерство і співробітництво з центральними органами виконавчої влади, їх підрозділами, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування та іншими громадськими об’єднаннями.
 2. 2. Забезпечити належний громадський контроль за діяльністю законодавчої, виконавчої і судової гілок влади інших правоохоронних органів з метою додержання ними Конституції та законів України у сфері соціального та правового захисту ветеранів і членів їх сімей. Використовувати засоби масової інформації та особливо інтернет ресурс для висвітлення діяльності усіх гілок влади, особливо з питань пенсійного, медичного, реабілітаційного, житлового, санаторно-курортного та інших видів забезпечення.

Ми, ВЕТЕРАНИ:

 1. 1. Підтримуємо курс державної влади на проведення реформ, ліквідацію корупції та забезпечення високого рівня якості життя громадян України, розуміємо, яка загроза існує громадянському суспільству та країні в цілому, і вбачаємо свою особливу роль та місце в організації захисту суверенітету та незалежності України.
 2. 2. Виступаємо за порозуміння та злагоду в суспільстві, не залишаючись осторонь зусиль державної влади та громадянського суспільства щодо налагодження і утвердження стабільного розвитку України.
 3. 3. Разом з тим, вимагаємо від усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування проводити на постійній основі консультації з інститутами громадянського суспільства на центральному рівні, а також їх представників — на регіональному та місцевих рівнях з питань розгляду проектів законодавчих та нормативно-правових актів, що стосуються забезпечення життєдіяльності ветеранів, членів їх сімей та їх соціального і правового захисту.
 4. 4. Звертаємося з пропозиціями до керівників осередків громадських об’єднань ветеранів організувати громадський контроль за діяльністю як центральних так і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації пропозицій, викладених у цьому Зверненні.
 5. 5. Запрошуємо Вас, шановні: Президенте України, Голово Верховної Ради України, Прем’єр-міністре України, голови комітетів Верховної Ради України, народні депутати, члени Кабінету Міністрів України, керівники інших центральних органів виконавчої влади, взяти участь в організації виконання пропозицій цього Звернення.

За дорученням громадських об’єднань ветеранів та профспілок сектору безпеки та оборони України (список громадських об’єднань ветеранів та профспілок сектору безпеки та оборони України які підтримали проект. Звернення додається).

 

Голова  Ради громадської спілки «Координаційна Рада

ветеранських громадських об’єднань України»,

Голова Організаційного комітету з підготовки

VII Всеукраїнського форуму ветеранів

                                                                                                       В.М. Палій

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий