Резолюція електронної конференції з питань грошового забезпечення складу і пенсійного забезпечення осіб,звільнених зі служби 30 липня 2020 року

Розглянувши загальний стан грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, а також пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, учасники електронної конференції констатують наступне.

1. Система грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб залишається недосконалою і розбалансованою військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького та рядового Принцип поступального зростання грошового забезпечення залежно від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, закладений постановою кабінету Міністрів України від 30 серпня 2018 року №704, в подальшому нівельований і в цілому фактично втратив своє значення;

1.1 Урядом створені значні диспропорції у встановлених розмірах посадових окладів, окладів за військові звання, у структурі додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських і співробітників Служби судової охорони;

1.2 не подолано ручнерегулювання розмірів грошового забезпечення шляхом збільшення додаткових його видів, зокрема – й в догоду окремим миттєвим інтересам.

Зважаючи на те, що:

- грошове забезпечення залишається одним із основних факторів, які формують ціннісно-мотиваційні орієнтації на військову службу, службу в правоохоронних органах тощо;

- розміри грошового забезпечення мають відображати рівень фізичного і морального навантаження, враховувати ризики, які несе службова діяльність, і створювати належні життєві умови для військовослужбовців, поліцейських і членів їхніх сімей;

основні складові грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим(спеціальним) званням, надбавка за вислугу років) мають складати не менше 70-80% грошового забезпечення і дане визначення має бути зафіксоване законодавством;

- додаткові види грошового забезпечення призначені для формування мотивів та стимулювання службової діяльності і в його структурі мають складати меншу і, на наш погляд, фіксовану частку;

- регулювання розмірів грошового забезпечення належить до основних завдань Кабінету Міністрів України та виключних його повноважень, а учасники конференції поінформовані про те, що Міноборони та Національна поліція України тривалий час розробляють проекти постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов, якими регулюються питання грошового забезпечення учасники конференції пропонують Кабінету Міністрів України доручити відповідним центральним органам виконавчої влади у стислі терміни розробити, погодити та внести проект постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2018 року №704, з метою, зокрема, її поширення на поліцейських. Учасники конференції вважають, що нова редакція постанови має усунути наявні протиріччя у грошовому забезпеченні та його структурі, запровадити єдині підходи до грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу з урахуванням специфіки служби та поновити принцип залежності грошового забезпечення від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року.

2. Внутрішні протиріччя системи пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, протягом десятиріч зберігають ознакизагрози для національної безпеки України.

Заходи, вжиті органами державної влади останнім часом, звели внутрішні його проблеми у тугий вузол протиріч, які потребують негайного розв’язання.

2.1 До особливого загострення призвели приховані дії та прийнятірішення Кабінету Міністрів України у 2018 - 2019 роках, які спільнотою військових пенсіонерів, пенсіонерів з числа працівників органів внутрішніх справ тощо були сприйняті, як незаконні та такі, що порушують їхні права. В подальшому українські суди різних інстанцій, зокрема й Верховний Суд України, підтвердили ці висновки, визнали протиправними і нечинними та скасували фактично всі норми, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, і постанов, виданих у її розвиток; наразі сформовано чотири рівні диспропорцій у пенсійному забезпеченні осіб, звільнених зі служби;

2.2 судами різних інстанцій прийнято десятки тисяч рішень, зокрема – й зразкових, щодо поновлення пенсійних прав осіб, звільнених зі служби;

2.3 проте в повному обсязі судові рішення до цього часу не виконані, Кабінет Міністрів України свої рішення у відповідність чинному законодавству не привів; зокрема, змінами, внесеними постановою №103 до інших постанов Кабінету Міністрів України, органи виконавчої влади керуються до цього часу, що негативно впливає на стан існуючого рівня в державі правової культури та правової свідомості, створює реальні загрози правовій безпеці держави;

2.4 зберігаються і внутрішні протиріччя у Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, зокрема - у розмірах пенсій у разі втрати годувальника, та в структурі грошового забезпечення при призначенні і перерахунку раніше призначених пенсій в цілому та військовослужбовців, які брали участь у ліквідації ядерних аварій та випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї; законопроекти щодо подолання таких протиріч понад три роки перебувають на розгляді у Верховній Раді України ;

2.5 фінансові розрахунки, кількісно-якісні показники системи пенсійного забезпечення неповні та необ’єктивні, суспільство наповнене неперевіреними та оманливими чутками, непрофесійними і безвідповідальними коментарями, бездумними і навіть провокативними пропозиціями;

2.6 відсутність державних управлінських рішень щодо розв’язання проблем у пенсійному забезпеченні призводить до подальшого їхнього загострення і політизації, спонукає військових пенсіонерів, працівників органів внутрішніх справ тощо до акцій громадського спротиву, дестабілізує і без того складну суспільно-політичну ситуацію, переростає в загрозу національній безпеці країні.

З огляду на зазначене учасники конференції:

рекомендують Верховній Раді України в стислі терміни розглянути та прийняти проекти законів України від 13 вересня 2019 року №2141 та від 29 жовтня 2019 року №2343 та провести парламентські слухання з цих питань;

пропонують Кабінету Міністрів України доручити відповідним органам виконавчої влади за участю громадськості напрацювати та внести проект постанови щодо скасування в повному обсязі постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, та створення правових і фінансових умов для перерахунку з 1 січня 2021 року і в подальшому раніше призначених пенсій залежно від змін грошового забезпечення військовослужбовців на основі постанов Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року №45 та від 30 серпня 2017 року №704;

закликають до публічного обговорення порушених питань, для чого створити та забезпечити діяльність відповідної постійно діючої робочої групи при Кабінеті Міністрів України.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий