Завдання

Основною метою діяльності вважати:

— задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.

Основними завданнями вважати:

— сприяння створенню умов по соціальній та професійній адаптації звільнених в запас або у відставку зв’язківців, забезпеченню подальшої реалізації їхнього інтелектуального та організаційного потенціалу на користь України;

— участь у пропаганді бойових та патріотичних традицій Українського воїнства і воїнів-зв’язківців;

— участь у військово-патріотичному та гуманістичному вихованні молоді;

— сприяння розвитку активності і самодіяльності членів „Організації»;

— участь у наданні допомоги в направленні на стаціонарне лікування, придбання путівок до санаторіїв та будинків відпочинку, участь у добродійній діяльності;

— участь у проведенні культурно-просвітницької фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед членів організації;

— участь у підтриманні пам’ятників військової доблесті і слави, місць поховання ветеранів у належному стані;

— турбота про працевлаштування членів „Організації»;

— надання ветеранам, воїнам запасу та ветеранам праці матеріальної, моральної та іншої допомоги;

— надання допомоги членам „Організації»’ у виданні мемуарів, нарисів, оповідань тощо про подвиги воїнів-зв’язківців у Великій Вітчизняній війні, наступних бойових діях у післявоєнний період.