Шановні колеги !

Штабом ГС "КРВГОУ" підготовлений проєкт колективного Звернення керівників ВГО (МГО) - членів ГС "КРВГОУ" та тих ГО, що співпрацюють з Радою ГС "КРВГОУ" до Прем'єр-міністра України. З метою погодження проєкту Звернення надсилаю його для ознайомлення та внесення змін та пропозицій до нього. Ваші пропозиції до проєкту прошу надіслати за результатами обговорення на Засіданні Ради ГС "КРВГОУ" 24 - 25.11.2020 року на e-mail: palivnik@ukr.net до 01.12.2020 року.

Крім того пропоную зміст цього листа взяти за основу для підготовки загальних вимог громадських об'єднань ветеранів, учасників та ветеранів АТО (ООС) сектору безпеки та оборони України до влади під час підготовки та проведення третьої хвилі Всеукраїнських акцій.

Особисто.

Прем'єр-міністру України

Д.А.Шмигалю

Відкрите колективне звернення керівників

ВГО (МГО) ветеранів, учасників АТО (ООС)

сектору безпеки та оборони України.

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Ми, керівники громадських об'єднань ветеранів, учасників та ветеранів АТО (ООС) сектору безпеки та оброни України, повідомляємо Вас про те, що ветеранська спільнота занепокоєна продовженням окремими посадовцями центральних органів виконавчої влади дій попередньої влади з питань так званих реформ пенсійного забезпечення військовослужбовців, які здійснюються на виконання положень прийнятих Верховною Радою України підпункту 2 пункту 9 Прикінцевих положень Закону України від 03.10.2017 р. № 2148 щодо підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення та зміненої редакції частини четвертої ст. 63 Закону України № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (в редакції ухваленої Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 р.).

Зазначимо, що з 2007 року були ліквідовані пенсійні органи в міністерствах та відомствах сектору безпеки та оборони України. За цей період Пенсійним фондом України не проведено більше як 10 перерахунків пенсій у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців.

З 2007 року, в порушення Конституції України, Загальновійськових статутів Збройних Сил України, Положення про порядок проходження військової служби та Закону України "Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", який встановлює види та принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування для працівників, до цього часу з військовослужбовців утримується єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та на випадок безробіття, а з фондів грошового забезпечення всіх міністерств та відомствах сектору безпеки та оборони України утримуються протягом цього ж періоду внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Внаслідок зазначеного щомісячно висвітлюється вся персоніфікована організаційно-штатна структура всіх міністерств та відомств сектору безпеки та оборони України.

Доречно нагадати, що військовослужбовці проходять військову службу і не знаходяться в трудових відносинах з державою, оскільки їх діяльність регламентована законами України у сфері національної безпеки і оборони, Положенням про порядок проходження військової служби та Загальновійськовими статутами Збройних Сил України. Положення Кодексу законів про працю, як на цивільних працівників, на них не поширюються.

Соціальний захист військовослужбовців  здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", відповідно до дискретних положень Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (ст. 15), за рахунок коштів державного бюджету.

Зазначимо, що для призначення військовослужбовцю пенсії за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", структурному підрозділу міністерства чи відомства сектору безпеки та оборони України необхідно за запитом установи Пенсійного фонду України передати дані про розмір його грошового забезпечення за період проходження ним військової служби. У разі призначення йому такої пенсії, Міністерством фінансів централізовано перерахуються кошти з державного бюджету до Пенсійного фонду України за частку пенсії, призначену за період проходження військової служби. За період роботи після звільнення зі служби, колишній військовослужбовець сплачуватиме страхові внески на загальних підставах.

До речі, з 1 січня 2005 року (дата введення в дію Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"), особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці за контрактом пенсійному страхуванню не підлягали, а за військовослужбовців строкової служби страхові внески не перераховувалися через положення Законів про Державний бюджет України на 2005 та 2006 роки(хоча вони були застраховані за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"). Міністерство фінансів саме усвідомлювало повну безглуздість таких перерахувань за військовослужбовців строкової служби.

У відповідності до зазначеного вище, колишнім Кабінетом Міністрів України на чолі з В.Гройсманом, в порушення Конституції України та чинних законів України активно напрацьовувався законопроект"Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №103, більшість положень якої рядом рішень суду були визнані неконституційними.

Прийняття цього законопроекту як закону, призвело б до того, що військовослужбовці, виконуючи свої службові обов’язки та втрачаючи своє здоров’я, отримували  б пенсію, яку б їм призначали згідно "цивільного"пенсійного закону, як нібито вони знаходяться з державою в добровільних трудових відносинах. Таким чином, була б зруйнована основа соціального захисту військовослужбовців – їх пенсійне забезпечення.

Вершиною прояву цинізму щодо колишніх військовослужбовців, які проходили службу в АТО (ООС) є прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 103. Пенсії, які призначені таким особам до 1 березня 2018 р. з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення, в ході перерахунку відповідно до положень цієї Постанови були перераховані їм без врахування додаткових видів грошового забезпечення. Ця постанова мабуть є реальним втіленням слів Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.:"…в розробці нових підходів до пенсійного законодавства, в якому йшла мова про якісь "бойові" пенсії…".

Крім того, військовослужбовців, яким пенсії призначалися із збережених посадових окладів (авіація, плавсклад та інші), відряджених для проходження служби з метою  укріплення обороноздатності держави до інших органів влади, без внесення змін до відповідних наказів, в порушення Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, одним підписом Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., було знижено в посаді.

Небажання консультуватись з фахівцями ветеранської спільноти, враховувати заперечення міністерств та відомств сектору безпеки та оборони України, порушуючи власний регламент роботи,  тим самим зухвало порушувалась Конституція та закони України, присяга державних службовців. Зазначене свідчить про відсутність професіоналізму та компетенції, а також наявність умисних дій колишнього Прем’єр-міністра України, високопосадовців Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України  та Міністерства фінансів України, результатом чого  стало продовження посадовцями чинної влади політики попередників у сфері пенсійного забезпечення.

З метою недопущення, упередження та повторення дій представників колишньої влади у ситуації, що нині складається, пропонується в найкоротші строки підтримати наступні пропозиції ветеранської спільноти:

1. Припинити розробку нового законопроекту з метою заміни ним чинного Закону України від 09.04.1992 року №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

2. Застерігаємо окремих ініціаторів згаданого від внесення непродуманих змін до Закону України №2262 і без проведення публічного обговорення їх з керівниками (представниками) громадських об'єднань ветеранів, учасників та ветеранів АТО (ООС) сектору безпеки та оборони України - членів ГС "КРВГОУ".

3. Підтримати законопроекти №2141 та №2343.

4. Ініціювати скасування внесених змін Законом України №1774 від 2016 року до статті 63 Закону України №2262, так як цими змінами, на думку окремих чиновників, Кабінету Міністрів України надана можливість ручного регулювання пенсійних питань. Цей вузол проблем відомий як всім ветеранам, так і урядовцям, а затягування його розв'язання вже створило ситуацію виникнення соціального вибуху в ветеранському середовищі.

5. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 року №704 (Додаток 1), положення яких напрацьовані ветеранською спільнотою.

6. Невідкладно і остаточно скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №103, визначити порядок відшкодування завданих нею у 2018 - 2020 роках збитків та перерахунку раніше призначених пенсій у порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 року №45 в редакції станом на 01.01.2016 року.

7. Повернути функцію призначення і нарахування пенсій звільненим з військової служби військовослужбовцям та деяких інших осіб від Міністерства соціальної політики України та Пенсійного фонду України до профільних міністерств та відомств (Міноборони, МВС, СБУ, МНС та інших) сектору безпеки і оборони.

8. Скасувати постанови кабінету Міністрів України №156 від 14.02.2018 року "Деякі питання надання фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів" та №426 від 23.05.2018 року "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №1049 від 11.10.2011 року", які були прийнятті в порушення Конституції України та чинних законів України.

9.Створити рішенням Кабінету Міністрів України постійно діючу робочу групу з представників органів державної влади та громадянського суспільства, відповідно до європейської практики, для проведення громадських обговорень шляхів удосконалення призначення, обчислення і перерахунку військових пенсій відповідно до чинного законодавства і прийняття належних рішень Кабінетом Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади у стислі терміни з урахуванням результатів їхньої громадської експертизи щодо удосконалення військового пенсійного законодавства.

10.Пропонувати Генеральній прокуратурі України та Рахунковій палаті України провести детальне розслідування щодо відшкодування нанесених збитків державному бюджету України через незаконне утримання з грошового забезпечення єдиного соціального внеску на обов’язкове державне пенсійне страхування і на соціальне страхування на випадок безробіття.

11. Пропонувати Голові Служби безпеки України ініціювати перевірку всіх установ Пенсійного фонду України на предмет витоку інформації про персоніфіковані організаційно-штатні структури всіх силових міністерств та відомств. За результатами перевірки, прийняти відповідні рішення про притягнення до відповідальності винних осіб.

12.Пропонуємо підготувати та провести зустріч особисто Прем'єр-міністра України з Робочою групою Штабу ГС "КРВГОУ" з питань зв'язків та робочих зустрічей з нардепами, посадовцями Офісу Президента України, посадовими особами Кабінету Міністрів України та іншими керівниками центральних органів виконавчої влади (Додаток 2) для обговорення вище вказаних пропозицій.

Про результати розгляду та прийняття заходів щодо наших пропозицій,підготовлені проекти підзаконних актів та законопроекти у згаданій сфері оприлюднити у засобах масової інформації та довести до всіх військовослужбовців, пенсіонерів сектору безпеки та оборони України та членів їх сімей.

Звертаємось з проханням та пропозицією не доручати Міністерству соціальної політики України надавати відповідь на це звернення та надати відповідь за підписом Прем'єр-міністра України в обсязі та в терміни  встановлені Законом України "Про звернення громадян".

За дорученням керівників громадських об'єднань ветеранів, учасників та ветеранів АТО (ООС) сектору безпеки та оборони України (Додаток 3).

Цей лист поширено серед військовослужбовців, членів їх сімей та ветеранської спільноти, в мережі Інтернет та соціальних мережах.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий