ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону, який готується до розгляду ВРУ у 2-му читанні

1.Підпункт 1) пункту I законопроекту – вилучити.

Тим самим, максимальний розмір пенсії залишається на рівні 70%, а не 90%, що відповідатиме практиці євроатлантичних країн та зобов’язанням України щодо інтеграції національного законодавства до європейського. Крім того, врахування даної пропозиції усуває необхідність додаткових фінансових витрат з Державного бюджету.

2.Підпункт 3) пункту I законопроекту – вилучити.

Доцільно погодитися із зауваженням Головного науково-експертного управління до законопроекту, що дані положення мають знайти своє місце в підзаконних актах Кабінету Міністрів України, зокрема в Постанові КМ України № 45 від 13.02.2008 р. «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393».

3.У підпункті 2) пункту I законопроекту слова «у статтях 63-1 і 63-2 цього Закону» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».

Тим самим частина четверта статті 63 цього Закону щодо порядку перерахунку призначених пенсій відповідатиме редакції, яка існувала до внесення в неї змін Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 р., корелюватиметься із попередньою пропозицією і, враховуючи зауваження Головного науково-експертного управління, назва законопроекту відповідатиме суті його змісту.

Додатково:

Врахування зазначених пропозицій дозволить законопроект трансформувати в техніко-юридичний його вид, тобто такий, який не потребує додаткових витрат з Державного бюджету, як було зазначено у Службовій записці до законопроекту (14,8 млрд. грн.), а лише приводить відповідні його положення до попередньої редакції. Тим самим усувається подвійне їх тлумачення, до якого вдається Уряд, оскільки до цього призвели внесені Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 р. зміни до частини четвертої статті 63 Закону № 2262. Про даний недолік, тобто незаконність подвійного тлумачення даної частини, мовиться у  постанові Великої Палати Верховного Суду від 06 лютого 2019 року  у справі № 522/2738/17, в якій підтверджується існуюче право на перерахунок пенсії з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий