Завдання

Основною метою діяльності вважати:

- задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.

Основними завданнями вважати:

- сприяння створенню умов по соціальній та професійній адаптації звільнених в запас або у відставку зв’язківців, забезпеченню подальшої реалізації їхнього інтелектуального та організаційного потенціалу на користь України; - участь у пропаганді бойових та патріотичних традицій Українського воїнства і воїнів-зв’язківців; - участь у військово-патріотичному та гуманістичному вихованні молоді; - сприяння розвитку активності і самодіяльності членів „Організації»; - участь у наданні допомоги в направленні на стаціонарне лікування, придбання путівок до санаторіїв та будинків відпочинку, участь у добродійній діяльності; - участь у проведенні культурно-просвітницької фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед членів організації; - участь у підтриманні пам’ятників військової доблесті і слави, місць поховання ветеранів у належному стані; - турбота про працевлаштування членів „Організації»; - надання ветеранам, воїнам запасу та ветеранам праці матеріальної, моральної та іншої допомоги; - надання допомоги членам „Організації»’ у виданні мемуарів, нарисів, оповідань тощо про подвиги воїнів-зв’язківців у Великій Вітчизняній війні, наступних бойових діях у післявоєнний період.